Job board

We at KTH AI Society strive to bridge the gap between our members and the industry. It’s quite simple, companies working for the solutions of tomorrow need the talent of today. So below we listed all relevant work opportunities for you to take on new challenges.

For more opportunities, visit our strategic partner, Stockholm AI.

If you want to make a job posting contact us at jobs@kthais.com.

Any questions? Check out our FAQ

Forskningsmedel för doktorandtjänst inom tillämpad AI

🌍 Läkemedelsverket, Hybrid; Uppsala

Other

Apply before 2022-06-01

Läkemedelsverket utlyser forskningsmedel för 50 procents finansiering av en doktorandtjänst på heltid under fem år för tiden 2023–2028, inom området tillämpad AI med inriktning mot farmakovigilans.

Tjänsten ska inrättas hos en svensk akademisk institution, eller flera i samarbete, med hög vetenskaplig och teknisk kompetens inom artificiell intelligens (AI), med särskild inriktning mot natural language processing (NLP) och statistisk maskininlärning.

Forskningen förväntas omfatta NLP för analys, klustring och kategorisering av regulatorisk och hälso- och sjukvårdsrelaterad text på både svenska och engelska, samt statistisk maskininlärning med både transparenta modeller och djupa neurala nätverk.

Projekten kommer att vara knutna till Läkemedelsverkets arbete med tillämpad AI inom området farmakovigilans (läkemedelssäkerhet). De förväntas till åtminstone 50 procent att bedrivas i Läkemedelsverkets lokaler och skyddade datamiljöer. Bihandledarskap med farmakoepidemiologisk och regulatorisk expertis, arbetsplats, datorutrustning, tekniskt stöd och tillgång till data erbjuds.

Den vetenskapliga fördjupningen kan delvis vara tvärvetenskaplig mot tillämpningsområdet hälsa/läkemedel och bör vara relevant för Läkemedelsverkets regulatoriska ansvarsområden som statlig myndighet.